Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 februari 2018

Buitengewoon Hollands Kroon

Hollands Kroon is een gemeente met een buitengewoon karakter. Een parel op een steenworp van de Randstad. Dat buitengewone karakter vraagt om bijzonder bestuur. Onze gemeente heeft ruimte in overvloed, mooie natuur en inwoners die zich nauw verbonden voelen met hun omgeving. De kansen van onze gemeente zijn uniek in Nederland en vragen om een gemeente die ze oppakt, lokale initiatieven omarmt, stimuleert en faciliteert.

Tegelijkertijd brengt dat buitengewone karakter ook buitengewone problemen met zich mee. Zo is het in onze dunbevolkte gemeente lastig om voorzieningen op peil te houden. Dat leidt soms tot moeilijke keuzes en lastige besluiten.

In de aanpak van deze problemen onderscheiden de partijen in Hollands Kroon zich. D66 is bij uitstek de partij die het algemeen belang verdedigt. Zo let D66 op de belangen van jong tot oud , van alle inwoners van de 22 dorpskernen of ze nu in loondienst werken, een beperking hebben of ondernemer zijn.

D66 vindt deze onderwerpen voor Hollands Kroon extra belangrijk:

1. Inwoners, baas in eigen gemeente
• De gemeente steunt actief ideeën en initiatieven van inwoners en werkt met hen samen.
• De gemeenteraad wordt weer een volwaardige vertegenwoordiging van inwoners.
2. Beleid is afgestemd op de buitengewone positie van Hollands Kroon.
• De ligging en ruimte gebruiken voor economische groei.
• Inwoners veel vrijheid geven bij de inrichting van hun omgeving.
• Betaalbaar houden van voorzieningen op lange termijn door sober uitgavenbeleid, concentratie voorzieningen in de 4 grote kernen en waar mogelijk samen met buurgemeenten.

3. Inwoners inspireren en aansporen om een leven lang actief betrokken en vitaal te blijven.
• Uitbouwen van cultuur-, recreatie- en sportvoorzieningen.
• Concentreren van educatieve onderdelen in centra voor kinderen van 2 tot 18 jaar.

Een uitgebreider programma van D66 in Hollands Kroon is ook op deze site te vinden