Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 februari 2018

Buitengewoon Hollands Kroon

Hollands Kroon is een gemeente met een buitengewoon karakter. Een parel op een steenworp van de Randstad. Dat buitengewone karakter vraagt om bijzonder bestuur. Onze gemeente heeft ruimte in overvloed, mooie natuur en inwoners die zich nauw verbonden voelen met hun omgeving. De kansen van onze gemeente zijn uniek in Nederland en vragen om een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 januari 2018

D66 Hollands Kroon trots op verrassende kandidatenlijst

D66 Hollands Kroon trots op verrassende kandidatenlijst Opgetogen stelt D66 Hollands Kroon haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor. Zo komen zij m/v uit de financiële wereld, de krijgsmacht, het onderwijs, de zorg, uit alle hoeken van Hollands Kroon, zijn ze tussen de 19 en 70 jaar en allemaal vinden ze…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 december 2017

Simon Eg neemt afscheid

Simon Eg heeft besloten de functie als voorzitter van het bestuur van D66 HK neer te leggen. Simon wil graag ruimte en tijd om zich volledig in te zetten voor zwembad de Venne op Wieringen In de eerst volgende ledenvergadering zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. Simon, wij hopen je snel weer als actief lid…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 november 2017

Begroting 2018

Op 2 november heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon de begroting voor 2018 goedgekeurd. D66 hoopt dat hiermee een financieel onstuimige periode kan worden afgesloten, waarin een aantal forse tegenslagen aan het licht kwamen. Deze nieuwe begroting moet ook de start zijn voor een nieuw financieel jaar waarin de gemeente veel meer grip zal moeten…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 oktober 2017

D66 Hollands Kroon stelt kandidaatstelling raadsleden open

D66 Hollands Kroon zoekt nog meer politieke teamspelers. Betrokken inwoners die als raadslid, lijsttrekker of wethouder met hen mee willen denken, kunnen zich kandidaatstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Vers én vertrouwd, jong en ouder talent kan zich tot 18 november 2017 melden bij de kandidatencommissie. Alle kandidaten kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 juli 2017

Kadernota 2018

De kadernota 2018. Een samenvatting van de inbreng van D66 in het debat in eerste termijn. De kadernota is in de raadsvergadering van 29 juni jl. besproken. Iedere fractie kreeg gelegenheid om haar wensen en prioriteiten voor de begroting van 2018 naar voren te brengen. De fracties hebben de taak de nota…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 mei 2017

Zwembaden krijgen eerlijke kans

Op dinsdag 2 mei is door de gemeenteraad van Hollands Kroon besloten de vier zwembaden in de gemeente een eerlijke kans te geven. Sinds enige tijd is een burgerinitiatief actief om te onderzoeken of de zwembaden financieel voldoende gezond zijn om te concurreren met het plan om één of twee nieuwe zwembaden te bouwen in…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017

Zwembaden Hollands Kroon

Vragen aan het college; Geachte leden van het college, De Hoze-groep is gedurende ruim een jaar bezig geweest om te komen tot plannen om de zwembaden open te houden. Nu willen zij een budget en een korte periode uitstel om zodoende een onderzoek en advies te verkrijgen inzake de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 februari 2017

D66 Hollands Kroon zoekt denkers en doeners

Meeluisteren naar uw buurt? Meedenken over nieuwe schoolconcepten? Meehelpen zorg in Hollands Kroon te verbeteren? Meepraten over ontwikkelen van sportvoorzieningen? Meebeslissen over besteding van het gemeentebudget? Doe dan mee! D66 Hollands Kroon zoekt denkers en doeners De gemeente Hollands Kroon  beslist tegenwoordig over enorme en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 2 februari 2017

Nieuwsbrief van de fractie, januari 2017

Bezoek RSG Wiringherlant Dit nieuwe jaar was een bezoek aan RSG Wiringherlant de eerste activiteit van de fractie. In koppels van 2 zijn 4 raadsleden in gesprek gegaan met leerlingen van het VMBO. Onderwerpen: lokale politiek, de gemeenteraad, verkiezingen, het debat, keuzes die je als gemeenteraad moet maken en eigen thema’s van de…

Bekijk nieuwsbericht