Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Goed basisonderwijs is de aanjager voor kansen in de toekomst draagt bij aan talent ontwikkeling en verbindt kinderen en ouders uit alle groeperingen.
In Hollands Kroon zijn of komen in de grote kernen brede scholen.
Daar kunnen kinderen van 2-12 en zelfs tot 18 jaar terecht. Kinderen kunnen zich daar verder ontwikkelen, ook op het gebied van sport, cultuur, creativiteit en techniek. De transitie van zulke brede scholen naar integrale kindcentra komt voort uit die nieuwe kijk op onderwijs waarbij een link gelegd wordt tussen de buitenschoolse en binnen schoolse ontwikkeling. De inhoud van het onderwijs is de verantwoording van de scholen zelf. De gemeente zorgt voor een op het nieuwe onderwijs afgestemd “fris” schoolgebouw dat qua inrichting en locatie mogelijkheden biedt om heel dichtbij de school te sporten en naschoolse culturele en creatieve activiteiten uit te voeren. D66 pleit voor meer onderwijs in beweging en creativiteit zowel in de reguliere schooltijd als in de buitenschoolse opvang. Ook hier is de participatieve inzet van de gemeente noodzakelijk om al die groepen die bij de opzet van integrale kindcentra betrokken zijn met elkaar te verbinden en hen te stimuleren en te faciliteren.

Veilig van huis naar school.
De basisvoorzieningen voor kinderen zoals school en sportaccommodaties zullen niet in alle kernen van Hollands Kroon beschikbaar zijn (blijven) . De kinderen moeten “de weg op” voor school en sport. Voor D66 is een veilige weg/fietspad en een beschermde oversteek en een OV faciliteit voor kinderen uit alle (kleine) kernen een belangrijk programmapunt in de periode van 2018-2022.

Onderwijs voor jong en oud.
Onderwijsmogelijkheden moeten er zijn voor iedereen voor alle leeftijden, voor allochtonen en autochtonen en voor alle vormen van talent. Mensen zijn nooit uitgeleerd, moeten een leven lang kunnen groeien. Ze moeten zich kunnen voorbereiden op ander werk op het vele werk dat hier in de regio is, zodat ze in hun eigen woonomgeving aan de gang kunnen. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstituten al ontstaan. D66 wil zich inzetten om die (regionale) samenwerking in de komende jaren nog een flinke boost te geven zodat de vraag van de regionale bedrijven en het aanbod van vaardige mensen in evenwicht komt en meer mensen tevreden aan het werk zijn.
D66 wil ook blijvend aandacht voor allochtonen in het onderwijs. Dat eindigt niet bij het kind. We willen nadrukkelijk ook de ouders van de allochtone kinderen betrekken om zo middels de overdracht van taal, cultuur de integratie verbeteren.

De brede kindcentra, de opvang, de ouderbetrokkenheid