Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vitaliteit en Zorg

Kwaliteit van het leven en D66 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook in onze gemeente Hollands Kroon. Wij richten ons op het zo lang mogelijk vitaal blijven van onze inwoners. Bewoners die langer vitaal en gezond blijven hebben minder snel zorg nodig. Maar hoe vitaal we uiteindelijk ook zijn, er zal altijd zorg nodig zijn en daarin is afgelopen periode veel veranderd met aanzienlijk grotere rol voor gemeenten. D66 is voorstander van de in Hollands Kroon ingezette koers maar het heeft nog wel sturing nodig.

De gemeente Hollands Kroon kan bijdragen aan de vitaliteit van de inwoners. Natuurlijk speelt daarbij een belangrijke rol dat mogelijkheden voor sport en beweging worden gefaciliteerd en gepromoot. Dit kan onder andere door sport- en beweegfaciliteiten te realiseren die toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap inclusief alle kwetsbare groepen van jong tot oud. In een plattelandsgemeente als Hollands Kroon is dat niet eenvoudig te realiseren omdat het een forse investering vergt. Om tot een betaalbare balans te komen, ziet D66 een oplossing door hierbij wederom de focus te leggen op de vier grote kernen in onze gemeente met betrekking tot deze ontwikkeling. Dit betekent ook dat de bereikbaarheid van de vier grote kernen verbeterd moet worden, waarin met name het openbaar vervoer een grote rol speelt.
De initiatieven die nu al door inwoners worden ontplooid maken duidelijk dat er veel draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van sport- en beweegfaciliteiten maar ook dat de gemeente hierin een actief deelnemende en faciliterende rol op zich moet nemen.
Vitaliteit en gezondheid kan ook verbeteren door gezonde voeding en een nog beter bewustzijn van de schadelijkheid van roken en het gebruik van alcohol of drugs onder jongeren. D66 is onder andere groot voorstander van het initiatief om jongeren (de volgende generatie) rookvrij te laten zijn. En wat ons betreft zou de volgende generatie zoveel mogelijk drugsvrij moeten zijn. Wij willen daarom scholen en verenigingen uitdagen om samen met de gemeente en andere instellingen als de GGD aan deze doelstelling te werken.

D66 wil dat de gemeente Hollands Kroon de komende jaren aandacht besteedt aan het faciliteren van bijvoorbeeld familie, buren en mantelzorgers die een bijdrage willen en kunnen leveren aan de verzorging van inwoners die dat nodig hebben. Dit betekent wellicht dat er ook middelen beschikbaar gesteld moeten worden om dit mogelijk te maken. Omdat er nooit een garantie zal zijn dat een dergelijke ondersteuning beschikbaar is, zal er altijd een vangnet van professionele zorg beschikbaar moeten blijven.


Hollands Kroon heeft de uitvoering van de professionele zorgtaken gedelegeerd aan een zorgpartner. D66 stond en staat achter de keuze om de diverse zorgtaken in elkaar te vlechten omdat onze verwachting is dat persoonlijke zorg en individueel maatwerk zo het best tot zijn recht kunnen komen. Voor de verdere ontwikkeling heeft D66 een aantal duidelijke wensen ten opzichte van de huidige situatie. Ten eerste dient er veel meer aandacht te zijn voor regionale samenwerking om de beschikbaarheid van schaarse of dure zorg te kunnen garanderen. Ten tweede zal de indicatiestelling door de zorgpartner toetsbaar moeten zijn door een onafhankelijk deskundige. Als laatste moet de zorgvrager veel meer dan nu de eigen regie kunnen voeren en dus goed geïnformeerd worden door de gemeente over verschillende opties en procedures zoals de mogelijkheid op een persoonsgebonden budget (PGB), klachtenprocedures en het inschakelen van een vertrouwenspersoon.

Samen regelen, de burger centraal, dichtbij